PriceLens

Новини - 07.07.2020 г.

Прайсленс ООД подписа договор за АДБФП по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на 06.07.2020 г.

Във връзка със спазването на изискванията за публичност и информираност, публикуваме информация за проекта.

Covid 19